Keuring stookolietank

Veel woningen worden verwarmd met stookolie of mazout, die vaak lokaal in een stookolietank wordt opgeslagen. Het opslaan van grotere hoeveelheden stookolie brengt uiteraard risico’s op vervuiling of bodemverontreiniging met zich mee. Om dit te voorkomen is het wettelijk verplicht om je stookolietank regelmatig te laten keuren.

KEURING BIJ VERKOOP?

Op vandaag zijn er geen wettelijke regels die je verplichten om je stookolietank te laten (her)keuren specifiek omwille van de verkoop van je woning. De eigendomsoverdracht van je pand en de (her)keuring van je stookolietank staan los van elkaar. 

Echter, aangezien een keuring wel verplicht is vóór ingebruikname van de tank en in sommige gevallen nadien ook periodiek, zou je als verkoper in principe steeds een keuringsattest moeten kunnen voorleggen bij de verkoop van je pand. 

Ben je als verkoper niet in het bezit van een keuringsattest op het ogenblik van de verkoop? Dan zijn er twee mogelijkheden: ofwel laat je de tank alsnog keuren vooraleer de verkoop plaatsvindt, ofwel wordt je pand verkocht inclusief de niet-gekeurde stookolietank, en dan komt de verplichting om te (her)keuren vanaf de eigendomsoverdracht bij de koper te rusten. In beide gevallen is het belangrijk dat je als verkoper de (kandidaat-)koper zo volledig mogelijk informeert omtrent de concrete situatie. Om discussies tussen verkoper en koper omtrent de aanwezigheid en het tijdstip van ontstaan van eventuele bodemverontreiniging te vermijden, raden wij bijgevolg aan om als verkoper toch te zorgen voor een geldig keuringsattest bij de verkoop van het pand.