EPC-attesten

Van zodra uw woning, appartement of studio te koop of te huur aangeboden wordt, bent u verplicht in het bezit te zijn van een geldig EnergiePrestatieCertificaat (EPC- attest)

In het algemeen is een EPC verplicht bij :

  • de zuivere verkoop van het geheel van een woning, appartement, studio, … in volle eigendom. Het EPC moet al aanwezig zijn vanaf het moment dat de wooneenheid te koop wordt aangeboden;
  • de woninghuur ;
  • de verhuur van een woning, appartement, studio,… voor contracten vanaf twee maanden. Het EPC moet aanwezig zijn vanaf het moment dat de wooneenheid te huur wordt aangeboden.

Een EPC is verplicht per wooneenheid, dus per appartement, per studio, per woning, ….

Er moet dus een geldig EPC aanwezig zijnvan zodra de wooneenheid te koop of te huur wordt aangeboden tot en met de datum van het verlijden van de notariële akte of de ondertekening van de huurovereenkomst. Wanneer het EPC tijdens deze periode vervalt, moet er dus een nieuw EPC opgemaakt worden.

Als er een geldig EPC Bouw aanwezig is, moet er geen EPC voor bestaande gebouwen opgesteld worden. Het EPC Bouw is een onderdeel van de EPB-aangifte en wordt opgesteld bij nieuwbouw projecten en ingrijpende energetische renovaties.

Bij het te koop of te huur stellen zijn er een aantal verplicht op te nemen vermeldingen in de advertenties.

Bij verkoop wordt het geldig EPC aan de koper overgedragen. De notaris is verplicht na te gaan of er een geldig EPC aanwezig is bij de ondertekening van de akte.

Bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst wordt een kopie van het geldig EPC aan de huurder ter beschikking gesteld.

Download onderstaande checklist en kijk welke stavingsstukken (zoals facturen van geplaatste isolatiematerialen en technieken) u kan verzamelen. Hoe meer info er is over de woning, hoe beter de EPC score!